Algemene voorwaarden

De partijen komen het volgende overeen:

Knoevelshop is een officieel geregistreerde handelsnaam van Centervillage en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 39100779 en beschikt over het volgende BTW-nummer: NL17.31.46.582.B01, hierna te noemen Knoevelshop,

en

de aankopende klant, hierna te noemen klant, verklaren hierbij de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen met de ver- en aankoop van de in deze shop aangeboden producten.

1. Aanbod
1.1. De door Knoevelshop aangeboden producten zijn auteursrechtelijk beschermd.
1.2. Zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan de producten die u in de Knoevelshop koopt door te verkopen. Of opnieuw voor de verkoop aan te bieden.
1.3. Alle bestellingen, schriftelijk of mondeling, zijn bindend en verplicht tot afname.
1.4. Alle vermelde prijzen op onze webshop zijn inclusief wettelijk toegepaste BTW.
1.5. De producten in de Knoevelshop zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik op dieren en zijn niet geschikt voor menselijke consumptie of voor het gebruik op mensen.

2. Verzending
2.1. De aangeboden producten worden naar u verzonden zodra de volledige betaling op een van onze rekeningen is voldaan.
2.2. Knoevelshop zal zorgdragen voor een verzekerde verzending indien de bestelling verzekerd wordt verzonden.
2.3. Knoevelshop zorgt ervoor dat ieder product compleet en onbeschadigd is wanneer het gepost wordt. Beschadigingen aan de aangekochte producten die tijdens de verzending zijn ontstaan zijn voor de risico van de klant tenzij de bestelling verzekerd is verzonden.
2.4. De webshop berekend de verzendkosten. Dit is slechts een indicatie. Indien de verzendkosten hoger zijn dan vermeld nemen wij contact met u op.
2.5. Bestellingen worden uiterlijk binnen 7 werkdagen verzonden, maar mocht uw zending om welke reden dan ook vertraging oplopen dan zal Knoevelshop u hiervan op de hoogte brengen.
2.6. Indien Knoevelshop uw bestelling om welke reden niet binnen 7 werkdagen kan leveren zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen. De wet kopen op afstand verplicht iedere webshop binnen 30 dagen te leveren, tenzij anders overeengekomen. Mocht de levering daarom meer dan 30 dagen bedragen zullen wij dit met u afstemmen.
2.7. Indien Knoevelshop uw bestelling niet binnen 30 dagen kunnen leveren kunt u zonder opgaaf van reden uw bestelling annuleren waarna wij u uw volledige aankop bedrag zullen crediteren.
2.8 De producten kunnen binnen Europa worden verzonden, tenzij anders vermeld bij de artikelomschrijving. Verzenden naar landen buiten de EU geschiedt op aanvraag.

3. Betaling
3.1. U dient het totaalbedrag van de bestelde goederen binnen 2 werkdagen na bestelling te voldoen op een van onze rekeningen.
3.2. Enkel volledig betaalde bestellingen worden verzonden.
3.3. Indien de producten niet binnen 4 werkdagen na uw bestelling betaald zijn vervalt de reservering op uw producten en kunnen deze aan een ander verkocht worden. Voor internationale betalingen geldt een termijn van 10 werkdagen.
3.4. Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.

4. Ruilen/retourneren
4.1. Mocht uw product onverhoopt binnen de garantietermijn kapot gaan, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Samen met u zorgen we voor een passende oplossing.
4.2. Mochten artikelen niet voldoen aan de gestelde kwaliteit (al dan niet ter beoordeling van de afnemer) dienen deze na overleg aan ons te worden geretourneerd. Reclames uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Indien uw levering beschadigd of incompleet is dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van uw goederen aan ons te melden.
4.3. Artikelen die op specifiek verzoek zijn vervaardigd zijn uitgesloten van het recht op retour, evenals producten met een houdbaarheidsdatum.
4.4. Retourgestuurde producten dienen in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten, de producten mogen niet gebruikt of geopend zijn. Tevens mogen de seals niet van het product gehaald zijn en dienen in absolute nieuwstaat te verkeren bij retounering. Dit is ter beoordeling van de leverancier.
4.5. Indien u niet volledig tevreden bent over het bij Knoevelshop bestelde product kunt u dit binnen 14 werkdagen (zonder opgaaf van reden) aan ons terugsturen, mits het voldoet aan de eisen zoals bepaald in artikel 4.4.
4.6.Indien reclames en retouren niet op grond van de kwaliteit van het artikel zijn gesteld is de afnemer de kosten van levering / verzending verschuldigd.
4.7. Indien u een artikel aan Knoevelshop wenst terug te sturen dient u contact op te nemen met de klantenservice. Zij zullen u een retournummer toekennen welke duidelijk zichtbaar op de omdoos vermeld dient te worden. Voeg bij uw retourzending een kopie van de originele factuur toe samen met het retourformulier.
4.8. Uw retourzending dient u altijd voldoende gefrankeerd aan ons terug te sturen. Alle eventuele extra kosten voor het aannemen van de levering worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
4.9. Zodra uw retourzending bij ons is goedgekeurd zullen wij u het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch binnen 30 werkdagen aan u overmaken, mits de door ons gestelde voorwaarden in acht zijn genomen.

5. Originele producten
5.1. Knoevelshop garandeert dat alle producten aangeboden in deze webshop de originele producten zijn van hoge kwaliteit. Op internet zijn diverse sites die gelijkwaardige producten onder (bijna) dezelfde naam tegen een *goedkopere* prijs aanbieden. Dit zijn op uitzondering van de bekende merken (zoals Vetramil) geen originele Knoevelproducten! Bij twijfel, neem contact met Knoevelshop op.

6. Privacy
6.1 Knoevelshop zal uw gegevens enkel en uitsluitend gebruiken om uw bestelling af te handelen en u op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en aanbiedingen, indien u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. Als u hier geen prijs op stelt kunt u dit aangeven bij uw bestelling.
6.2 Uw adres en bestelgegevens zullen nooit zonder uw toestemming beschikbaar gesteld worden aan een andere partij dan Knoevelshop.
6.3. Knoevelshop maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding.

7. Klachten en geschillen
7.1. Indien u een klacht heeft over service of een bij Knoevelshop aangekocht product kunt u deze klacht schriftelijk (via e-mail of post) aan ons kenbaar maken. Wij zullen vervolgens binnen 6 (zes) werkdagen een antwoord op uw brief sturen.
7.2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht, en is de rechter in het arrondissement waar Knoevelshop is gevestigd bevoegd, tenzij Knoevelshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
7.3. Indien u van mening bent dat Knoevelshop uw klacht niet op een passende manier heeft opgelost kunt u altijd contact opnemen met een onafhankelijke bemiddelaar. Knoevelshop adviseert in deze de verstrekker van het aan Knoevelshop toegekende keurmerk. Eventueel gemaakte kosten kunt u nimmer verhalen op Knoevelshop.

8. Auteursrecht
8.1. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming teksten en of afbeeldingen van deze webshop te kopiëren of op welke andere wijzen dan ook te gebruiken.
8.2. Uitzonderingen op punt 8.1 worden gemaakt voor websites die de producten van Knoevelshop promoten en de bezoeker de mogelijkheid geven om de Knoevelshop producten direct via onze shop te bestellen. Wel is het verplicht een directe link naar de webshop te plaatsen.

9. Website:
9.1. Teksten, fotos, afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen in onze catalogus en website alsmede op andere gegevensdragers worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld echter kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend.
9.2 Voor ieder product dat in- of uitwendig bij een cavia moet worden gebruikt, heeft Knoevelshop met grote zorg instructies in de webshop staan of bij de producten gevoegd. Knoevelshop vertrouwt erop dat klanten deze instructies opvolgen. Mocht een product toch op andere wijze worden toegepast, kan Knoevelshop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of letsel.

10. Eigen risico
10.1. Hoewel de Knoevelshop producten aanbieden die voor medische doeleinde gebruikt zouden kunnen worden, is Knoevelshop nimmer aansprakelijk voor de uitwerking van de producten.
10.2. De producten van de Knoevelshop gebruikt u volledig op eigen risico.
10.3. De producten uit de Knoevelshop zijn nimmer een vervanging van een dierenarts. U kunt de producten uit de Knoevelshop als aanvulling op professioneel advies gebruiken.
10.4. Knoevelshop aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid op de geleverde producten, alsmede dat de Knoevelshop geen garanties geeft over de werking van de producten.

11. Eindbepaling
11.1. Taal-, spel- en stijlfouten ontbinden dit contract niet.
11.2. Knoevelshop kan nooit verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals beschreven in deze voorwaarden, verstrekt of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van enig door Knoevelshop verkocht product.

12. Verklaring
12.1 Iedereen die een bestelling doet bij de webshop van Knoevelshop verklaart automatisch de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan.
12.2. Onze algemene voorwaarden zijn toepasbaar voor alle transacties, waaronder inbegrepen; verkoop, verhuur, lease, bruikleen van alle producten geleverd door Knoevelshop.

13. Vestigingsgegevens
13.1. Knoevelshop is gevestigd en bereikbaar op het volgende adres:
Knoevelshop
Grote Haag 3
3893 CL Zeewolde
Telefoon: 036-844 4450
Fax: 084-7580007
Email: info@knoevelshop.nl

13.2 Voor vragen over producten of diensten van de webshop, gelieve contact op te nemen via e-mail of door het formulier op de site in te vullen.

Deze algemene voorwaarden zijn speciaal voor Knoevelshop opgesteld. Het copyright op deze voorwaarden rust bij P.B. Middendorp. De voorwaarden dienen niet letterlijk gekopieerd te worden voor gebruik op andere websites en/of -shops. Indien u van deze opzet gebruik wenst te maken, dient u schriftelijk contact met ons op te nemen via e-mail.