abcesnercose

Abces bij Cavia's

Een abces is een ophoping van pus in een holte, die is ontstaan door een ontsteking (d.w.z deze holte is in een gezonde cavia niet aanwezig). Pus bestaat uit:

1) ontstekingscellen (= witte bloedcellen)

2) bacteriën

3) dode “lichaamscellen” van de cavia.

De ontstekingscellen blijven maar gedurende 3-4 dagen in leven.

Als deze cellen sterven komen er enzymen vrij die dode lichaamscellen laten vervloeien, hierdoor neemt de hoeveelheid pus toe! Nieuwe ontstekingscellen blijven naar het abces migreren en vormen tevens een soort bindweefselkapsel om het abces. De ontsteking c.q. het abces wordt afgekapseld van de rest van het lichaam! Het abces wordt groter in de richting van de minste weerstand.

Afhankelijk van de locatie van het abces breekt het abces door de huid naar buiten of b.v. door het mondslijmvlies in richting van de keel. Antibiotica kunnen niet in een abces doordringen omdat een abces niet doorbloed wordt!

Een abces kan alleen genezen als de pus wordt verwijderd, en er eventueel wordt nabehandeld met antibiotica. Ook als men antibiotica gebruikt blijft hygiëne erg belangrijk!

Wat doen bij een abces?

Het beste kan men het abces laten rijpen Om het rijpen de ondersteunen kan je gebruik maken van speciale Groen Leem. Soms springt het spontaan open, in andere gevallen moet de dierenarts het opensnijden. De pus wordt verwijderd en de cavia krijgt antibiotica . Belangrijk is het spoelen van de holte. Wij hebben de beste resultaten met colloïdaal zilver. Daarna kan men Vetramil een antibacteriële zalf in de holte spuiten, Het is zeer belangrijk om de holte minstens een paar dagen open te houden, zodat er gespoeld kan worden en er geen bacteriën achterblijven.

Bij zeer ernstige abcessen en abcessen die lange tijd hebben kunnen woekeren en niet afdoende behandeld zijn, kan er necrose van het weefsel optreden (= dood weefsel) Het is belangrijk dat dit dode weefsel verwijderd wordt, zodat het gezonde weefsel dat eronder en ernaast zit, niet verder aangetast wordt. Het verdient aanbeveling om de holte te spoelen met waterstofperoxide 3%. Eventueel kan de dierenarts dode stukken weefsel verwijderen. Als de wond mooi schoon is en er minder tot geen necrotisch weefsel meer is, kan men overgaan op hydrotherapie. Door de wond dagelijks een keer of 3 geruime tijd onder de waterkraan te houden (het is uiteraard afhankelijk van de locatie van het abces of dit mogelijk is) laten aangetaste stukken weefsel sneller los. Bij dit soort abcessen is er echt sprake van dikke , stugge stukken pussig weefsel. Lauw water werkt het beste. Uiteraard dient aangetast weefsel ook verwijderd te worden, dus een dagelijkse gang naar de dierenarts kan wel eens nodig zijn. Het ziet behoorlijk akelig uit als zo’n ernstig abces is schoongemaakt (zie foto). Echter verloopt de genezing ook vaak voorspoedig

Een oorzaak waarom een abces na het openbarsten niet geneest, kan een rigide bindweefselkapsel zijn. Als dit kapsel te stevig is, blijft de holte ook na het weg stromen van de pus bestaan waardoor dit een ideale broedplaats voor bacteriën is en blijft.
Op alle plaatsen in het lichaam waar weefsel wordt beschadigd, kan door een secundaire infectie een abces ontstaan. Met andere woorden; er is een wondje nodig en er is een geschikte bacterie nodig. Tijdens het ontstaan van een abces, kan de bacterie zich via de bloedbaan of via de lymfebaan in het lichaam verspreiden en zo nog meer abcessen veroorzaken. Immers een beginnend abces is nog niet zo goed afgekapseld.

Om het ontstaan van abcessen tegen te gaan is een goede algehele weerstand (o.a voldoende vitamine C) erg belangrijk. Verder moet het ontstaan van wondjes worden beperkt (goede bedding, voldoende bewegingsruimte voor de cavia’s zodat de dieren onderling niet vechten en ze voldoende laten lopen, dit voorkomt zoolzweren. Regelmatige gebitscontrole zodat haken op de kiezen tijdig worden afgevijld en er geen wondjes in het wangslijmvlies ontstaan etc…)

Bij cavia’s zijn  ook abcessen bekend die ontstaan na een ontsteking in de keellymfeknoop, mogelijk t.g.v. een verminderde weerstand? Bijna alle cavia’s hebben bacteriën in de keel die deze abcessen kunnen veroorzaken, echter maar een paar cavia’s krijgen abcessen t.g.v. deze bacteriën! Meestal betreft het jonge cavia’s. Ook voor deze abcessen geldt, rijp laten worden, pus verwijderen, holte spoelen en met antibiotica na behandelen. Denk aan de hygiëne in het hok om verspreiding van de bacteriën te voorkomen!

Contactgegevens

Knoevelshop
Lindenlaan 13
9695 GP Bellingwolde
info@knoevelshop.nl

Copyright 2021 Knoevelshop © All Rights Reserved